• covid3.png
  • covid.png
  • covid4.png
  • covid2.png

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 โทรศัพท์/โทรสาร 053-186916

Fan Page Facebook : โรงเรียน อบต.ทรายขาว-บ้านท่าฮ่อ

 

E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.