• 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg
 • 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg
 • 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 โทรศัพท์/โทรสาร 053-186916

Fan Page Facebook : โรงเรียน อบต.ทรายขาว-บ้านท่าฮ่อ

 

E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.