• 002.jpg
  • 001.jpg
  • 003.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ฮาร์ดดิสก์

    ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและยังใช้ในการอ่านหรือเขียนบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแฟลชไดรฟ์แต่ฮาร์ดดิสก์มีความจุปริมาณมาก จึงจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากได้ ฮาร์ดดิสก์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          ฮาร์ดดิสก์ภายใน จะติดอยู่ภายในเคสของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 

          ฮาร์ดดิสก์ภายนอก สามารถพกพา และนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้