• 001.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 007.jpg
  • 002.jpg
  • 006.jpg
  • 003.jpg

กิจกรรมเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้นำเทียนพรรษา

ไปถวายเทียน ที่วัดท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย