• 007.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 001.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 003.jpg

เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น

"อนุรักษ์และฟื้นฟู ทำคู่กัน สักวันคงเห็นผล" #เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น# ขอบคุณวิทยากร ใจเย็น

คุณตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ และ คุณ Corey Best ที่ได้มาสอนนักเรียนในกิจกรรมการปั้นในครั้งนี้ทั้ง 2