• 002.jpg
  • 005.jpg
  • 004.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 001.jpg
  • 003.jpg

COVID-19

คณะครูระเบียบทางการศึกษาและโรงเรียนบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ขอคุณหมอวราลีรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้สุขภาพตำบลบ้านร่องธารที่ได้มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการฝึกฝึกตนในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจฉิมนิเทศวันเปิดเรียนที่ผ่านมา