• covid2.png
  • covid.png
  • covid3.png
  • covid4.png

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย

ตัวแทนของครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์ป่าและป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕๕ (เชียงราย) กรมป่าไม้และพันธ์ุ

อ่านต่อ>>ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕...

เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น

"อนุรักษ์และฟื้นฟู ทำคู่กัน สักวันคงเห็นผล" #เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น# ขอบคุณวิทยากร ใจเย็น

อ่านต่อ>>>เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 โทรศัพท์/โทรสาร 053-186916

Fan Page Facebook : โรงเรียน อบต.ทรายขาว-บ้านท่าฮ่อ

 

E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.