• 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg
 • 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg

คุณธรรม

คุณธรรม

คุณ + ธรรมะ
คุณ คือ คุณงามความดี
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ

คุณธรรม คือ คุณงามความดี ที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีคุณธรรมมากแค่ไหน

สิ่งที่ทำให้เรามีคุณธรรมต่างกัน คือ หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป
ละอายในการทำชั่ว ความละอายทำให้สามารถยับยั้งในการทำความชั่ว
ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ต่อกรรมตามสนอง ต่อนรก สวรรค์

คุณธรรมปรากฎให้เห็นได้จากการกระทำ

การกระทำแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ

ดี

ปกติ

ชั่ว

ดี : การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ส่วนรวม เช่น อ่านหนังสือให้เพื่อนฟัง , ช่วยสอนหนังสือเพื่อน , ช่วยครูยกของ
ปกติ : การกระทำเพื่อตัวเอง แต่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน เช่น การกินข้าว , การอาบน้ำ , การทำเวรพื้นที่ , การอ่านหนังสือ   
ชั่ว : การกระทำให้ผู้อื่นส่วนรวมเดือดร้อน เช่น การขโมยของ , การทำร้ายร่างกาย , การข่มขืน , การเสพยาเสพติด