• 003.jpg
 • 006.jpg
 • 005.jpg
 • 004.jpg
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 007.jpg

เรื่องกล้วยๆ

เรื่องกล้วย

กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Banana และ Plantain

อ่านต่อเรื่องกล้วยๆ

เครื่องพิมพ์ดีด ในประเทศไทย

     เครื่องพิมพ์ดีด ในประเทศไทยมีการนำเครื่องพิมพ์ดีดเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1892) ซึ่ง นายเอดวิน  แอคฟาร์แลนด์ (Edwin Mcfarland) เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งมีชื่อยี่ห้อว่า สมิทพรีเมียร์

ดิจิทัล Digital

     ดิจิทัล มาจากภาษาละตินว่า digit แปลว่า นิ้ว ในภาษาไทยบัญญัติว่า เชิงเลขเพราะดิจิทัลเป็นระบบที่ใช้ค่าตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง สำหรับการส่งผ่านประมวลผล จัดเก็บหรือแสดงผลของข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแอนาล็อก (Analog) ที่ใช้ค่าต่อเนื่องของข้อมูลในการทำงาน โดยแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1971 โดยนายรอย ทอมลินสัน (Roy Tomlinson) เป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของอีเมลขึ้นมาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะทำงานอยู่ที่ Bolt Beranek ad Newman (BBN) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว บรรดาวิศวกรของ BNN สามารถส่งข้อความไปยังคนอื่น ๆ ได้ โดยข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Mailbox ของผู้รับแต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ส่งข้อความและการเปิดอ่าน Mailbox นั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic)

    โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic) หมายถึง อาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการดังต่อไปนี้

 • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือต้องหยุดใช้
 • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
 • หลอกคนอื่นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการดังกล่าว ถ้ามากกว่า 4 ประการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะถือว่ามีอาการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลเสียต่อระบบร่างกาย กระทบต่อการเรียน และสภาพทางสังคม

ภาษาคอมพิวเตอร์

     ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

     -ภาษาเครื่อง (Machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์จะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่อง ลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

     -ภาษาแนวมนุษย์ (Human oriented language) หมายถึง ภาษาที่มนุษย์เข้าใจ  แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ เนื่องจากภาษาเครื่องมีความยุ่งยากและสับสนและได้มีการคิดใช้ตัวแปล (Translator) แปลจากภาษามนุษย์ให้กลายเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารดำเนินการได้