• 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg
 • 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg
 • 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg

เรื่องกล้วยๆ

เรื่องกล้วย

กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Banana และ Plantain

อ่านต่อเรื่องกล้วยๆ

เครื่องพิมพ์ดีด ในประเทศไทย

     เครื่องพิมพ์ดีด ในประเทศไทยมีการนำเครื่องพิมพ์ดีดเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1892) ซึ่ง นายเอดวิน  แอคฟาร์แลนด์ (Edwin Mcfarland) เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งมีชื่อยี่ห้อว่า สมิทพรีเมียร์

ดิจิทัล Digital

     ดิจิทัล มาจากภาษาละตินว่า digit แปลว่า นิ้ว ในภาษาไทยบัญญัติว่า เชิงเลขเพราะดิจิทัลเป็นระบบที่ใช้ค่าตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง สำหรับการส่งผ่านประมวลผล จัดเก็บหรือแสดงผลของข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแอนาล็อก (Analog) ที่ใช้ค่าต่อเนื่องของข้อมูลในการทำงาน โดยแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1971 โดยนายรอย ทอมลินสัน (Roy Tomlinson) เป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของอีเมลขึ้นมาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะทำงานอยู่ที่ Bolt Beranek ad Newman (BBN) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว บรรดาวิศวกรของ BNN สามารถส่งข้อความไปยังคนอื่น ๆ ได้ โดยข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Mailbox ของผู้รับแต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ส่งข้อความและการเปิดอ่าน Mailbox นั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic)

    โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic) หมายถึง อาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการดังต่อไปนี้

 • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือต้องหยุดใช้
 • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
 • หลอกคนอื่นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการดังกล่าว ถ้ามากกว่า 4 ประการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะถือว่ามีอาการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลเสียต่อระบบร่างกาย กระทบต่อการเรียน และสภาพทางสังคม

ภาษาคอมพิวเตอร์

     ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

     -ภาษาเครื่อง (Machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์จะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่อง ลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

     -ภาษาแนวมนุษย์ (Human oriented language) หมายถึง ภาษาที่มนุษย์เข้าใจ  แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ เนื่องจากภาษาเครื่องมีความยุ่งยากและสับสนและได้มีการคิดใช้ตัวแปล (Translator) แปลจากภาษามนุษย์ให้กลายเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารดำเนินการได้