• 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg
 • 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg

ภาษาคอมพิวเตอร์

     ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

     -ภาษาเครื่อง (Machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์จะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่อง ลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

     -ภาษาแนวมนุษย์ (Human oriented language) หมายถึง ภาษาที่มนุษย์เข้าใจ  แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ เนื่องจากภาษาเครื่องมีความยุ่งยากและสับสนและได้มีการคิดใช้ตัวแปล (Translator) แปลจากภาษามนุษย์ให้กลายเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารดำเนินการได้