• 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg
 • 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg

โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic)

    โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic) หมายถึง อาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการดังต่อไปนี้

 • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือต้องหยุดใช้
 • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
 • หลอกคนอื่นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการดังกล่าว ถ้ามากกว่า 4 ประการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะถือว่ามีอาการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลเสียต่อระบบร่างกาย กระทบต่อการเรียน และสภาพทางสังคม