• 13925066_1785274128376383_5299797622775473818_n.jpg
 • 14063967_1785276798376116_7641901198578033893_n.jpg
 • 14045987_1785278238375972_5854456893890509550_n.jpg
 • 14039898_1785277905042672_9182379443026636482_n.jpg
 • 14021549_1785272761709853_2234014579755017502_n.jpg
 • 14054964_1785274165043046_5518438165962591616_n.jpg
 • 14039899_1785276905042772_6110030296291978318_n.jpg
 • 14068046_1785277985042664_4177663205228316958_n.jpg
 • 14064136_1785276118376184_3844727391256540260_n.jpg
 • 13924813_1785272518376544_6592893717158230615_n.jpg
 • 14022139_1785288098374986_3170802428112044243_n.jpg
 • 14021697_1785275865042876_2124255238117694750_n.jpg
 • 14063720_1785276395042823_3077488478309116801_n.jpg
 • 13935009_1785276618376134_1537154979934405881_n.jpg
 • 13938420_1785288871708242_198452347990192825_n.jpg

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1971 โดยนายรอย ทอมลินสัน (Roy Tomlinson) เป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของอีเมลขึ้นมาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะทำงานอยู่ที่ Bolt Beranek ad Newman (BBN) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว บรรดาวิศวกรของ BNN สามารถส่งข้อความไปยังคนอื่น ๆ ได้ โดยข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Mailbox ของผู้รับแต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ส่งข้อความและการเปิดอ่าน Mailbox นั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน