• covid.png
  • covid2.png
  • covid4.png
  • covid3.png

กิจกรรมเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้นำเทียนพรรษา

ไปถวายเทียน ที่วัดท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย