• covid3.png
  • covid2.png
  • covid4.png
  • covid.png

เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น

"อนุรักษ์และฟื้นฟู ทำคู่กัน สักวันคงเห็นผล" #เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น# ขอบคุณวิทยากร ใจเย็น

คุณตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ และ คุณ Corey Best ที่ได้มาสอนนักเรียนในกิจกรรมการปั้นในครั้งนี้ทั้ง 2