• covid4.png
  • covid.png
  • covid3.png
  • covid2.png

ควันรถยนต์

          ควันรถยนต์ จะมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์รถ แก๊สนี้จะเกิดขึ้นมากในขณะเดินเครื่องอยู่กับที่เนื่องจากการจราจรติดขัด หากเราสูดดมแก๊สนี้เข้าไปมาก ๆ จะไปสะสมที่ถุงลมในปอด จนอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด ดังนั้น ในการเดินทางบนท้องถนน เราอาจจะป้องกันการสูดควันรถยนต์ได้ โดยการใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกไว้