• covid4.png
  • covid2.png
  • covid.png
  • covid3.png

ซอฟต์แวร์

     ซอฟต์แวร์ เอดา ไบรอน (Ada Byron) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่สามารถเขียนชุดคำสั่งให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อมาเมื่อถึงยุคของคอมพิวเตอร์จึงมีการนำหลักการของเอดา มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้เอดาได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก